Spring til indhold

GDPR

Permasport er forpligtet til at overholde GDPR (General Data Protection Regulation) og sikre forsvarlig håndtering af persondata i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningen vil sikre, at alle persondata, herunder fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, der indsamles og behandles, opbevares sikkert og fortroligt.

Alle persondata vil blive behandlet med respekt for den enkeltes privatliv og kun blive anvendt til de formål, de er indsamlet til, herunder medlemsregistrering, kommunikation og administration af foreningens aktiviteter. Permasport vil ikke videregive persondata til tredjeparter uden samtykke fra den enkelte, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller for at opfylde foreningens formål.

Foreningen vil sørge for, at alle persondata opbevares sikkert og beskyttes mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug. Der vil blive truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at persondata er beskyttet mod uautoriseret adgang eller offentliggørelse.

Ved at være opmærksom på og overholde GDPR sikrer Permasport, at medlemmernes rettigheder og privatliv beskyttes, samtidig med at foreningen kan opfylde sine formål og opretholde et tillidsfuldt og ansvarligt forhold til sine medlemmer.

Medlemmer af Permasport vil have ret til at få adgang til deres egne persondata, ret til at korrigere unøjagtige oplysninger og ret til at få slettet deres data i overensstemmelse med GDPR. Når man tegner et medlemskab i organisationen gives der ret til at Permasport må opbevare og behandle fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse. Medlemmer har ret til adgang, rettelse og sletning af deres data. Data slettes automatisk ved udmeldelse af Permasport.

Eventuelle spørgsmål, bekymringer eller ændringer vedrørende behandlingen af persondata kan rettes til foreningens bestyrelse, som er databeskyttelsesansvarlige.