Spring til indhold

Bæredygtighed

Det er en øvelse at kommunikere, hvad vi laver i Permasport. Det er på en måde simpelt – vi elsker at dyrke sport, vi elsker fællesskaber og vi elsker, når naturen og mennesket trives. Derfor formidler vi viden, udvikler kompetencer og styrker relationer sammen med andre, for at vi i fællesskab kan drage omsorg for naturen og mennesket.

På den anden side er det kompliceret. Det er det, fordi vi gør det på en måde, som ikke er gjort før – vi arbejder i og med sportsfællesskaber fra et stærkt udgangspunkt i permakulturens principper og den regenerative tilgang. Den kobling er ny, og vi er frontløbere. Permakultur og det regenerative er begge måder at tænke på og tilgange til bæredygtighed – de kan siges at være akademiske forståelser for, hvordan man kan drage omsorg for og ‘reparere’ naturen og mennesket, så de kan leve sammen i harmoni. Vi spiller sporten og de to tænkemåder sammen, fordi vi ser det som en god måde for sporten at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling. 

Tanker om bæredygtighed er rødderne til vores synlige handlinger i Permasport.

1) PERMASPORTS BÆREDYGTIGHEDSTRÆ

2) PERMASPORTS ARBEJDER MED

PRINCIPPERNE FRA PERMAKULTUR

I dette indlæg bringer vi udvalgte læringer fra permakulturdesigner Anna Bachs diplomdesigns for at give en forståelse af Permasports arbejde med permakulturens principper under planlægningen og afviklingen af et konkret sportsevent.

Om permakulturdesignet af Global Goals World Cup Denmark beskriver Anna Bach:

Princip 1: Observer og interager

Ved at tage os tid til at observere stedet, hvor vi skal til at afvikle sportsevents eller laver jævnlige sportsaktiviteter, kan vi designe løsninger, der passer til vores særlige situation.

Når vi observerer stedet, er det vigtigt at anlægge forskellige perspektiver for at få en størst mulig forståelse af, hvad der foregår med de forskellige elementer i systemet.

  • Hvordan ser vores site design ud? Observér og analyser (et udvalg af) følgende elementer: sol, vind, lyd, mikroklima, grænser og adgang, bygninger og infrastruktur, vand, mennesker (naturligt menneske flow på pladsen og lokale menneskers viden om pladsen), planter og dyr, interne ressourcer i teamet.
  • Hvordan kan vi lære fra naturlige, cykliske mønstre? 
  • Hvordan kan vi arbejde med affald som en ressource? 
  • Hvilke andre naturlige mønstre hjælper os til at nå vores ønskede mål med designet? 

Et konkret eksempel

Som forberedelse til GGWCUP blev hele Permasport teamet klædt på til at lave et permakultur site design. Vi fik en forståelse for, hvordan naturen har udviklet mønstre, der er yderst effektive til at opnå bestemte funktioner. Disse mønstre kan vi med fordel bruge i vores design. 

Vi blev introduceret for naturlige, cykliske mønstre og cradle-to-cradle konceptet, og vi havde en god dialog om at se affald som en værdifuld ressource. Vi talte også om, hvilke mønstre vi kunne bruge til at tiltrække mennesker ind – og guide rundt – på pladsen. 

Efter en teoretisk workshop lavede Permasport teamet en site analysis af Havnepladsen i Aarhus, hvor sportseventet skulle finde sted. Først tog vi hen til Havnepladsen for at observere sol, vind og lyd på pladsen, fordi vi havde fundet frem til at disse elementer ville have størst indvirkning på vores eventplads. Vi indtegnede hver for sig vores individuelle observationer på en base map (et kort i eksakt målestok der kun indeholder de eksisterende elementer på pladsen). Vi sammenlignede vores egne observationer fra pladsen med online data om solens bevægelse, typisk vindretning og lydnivea på pladsen. Herefter observerede vi det naturlige menneskeflow på pladsen og til sidst nåede vi på baggrund af dette samlede datasæt frem til en endelig analyse af pladsen. 

Princip 6: Fremstil ikke affald (problemet er løsningen) 

Affald er et gennemgående problem til (sports)events, så vi udforsker måder, hvorpå vi kan gøre problemet til løsningen ved dels at se affald som en ressource og dels finde de bedste løsninger til at reducere vores affald i forbindelse med eventet.

Et konkret eksempel

Vi vidste, at vi under Global Goals World Cup ville producere affald med pant. Derfor tog vi kontakt til Foreningen Oplysning om Gadeliv for at lave en pant-for-pant ordning (Læs mere her:  http://www.gadeliv.org/pant-for-pant/). 

Foreningen Oplysning om Gadeliv kører rundt i el-varevogn, som havde præcis den størrelse som vi havde brug for til at køre elementer rundt på pladsen før og efter eventet. Så i stedet for at betale et udlejningsfirma ville vi hellere betale og støtte Foreningen Oplysning om Gadeliv. Under fodboldturneringen placerede vi varevognen centralt på pladsen, så den kunne agere reklamesøjle for at opmuntre andre foreninger og individer i Aarhus til at gøre brug af pant-for-pant ordningen. 

Pantaffaldet startede med at være et problem og endte med at være løsningen, da samarbejdet med Foreningen Oplysning om Gadeliv endte med at være multifunktionelt. 

Princip 10: Brug og værdsæt mangfoldighed 

Vi tror på at diversitet er nøglen til modstandsdygtige systemer, så vi udforsker måder at skabe social diversitet og konstruktive kulturmøder via vores arbjede fx. via vores pladsdesign af sportsevent. Hvordan kan vi tage os bedst muligt af den brede vifte af aktører, som vi har inviteret til eventet; og hvordan kan vi på bedste vis møde deres forskellige behov og ønsker?

Et konkret eksempel

Til Global Goals World Cup Denmark havde vi inviteret DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom og AGF Kvindefodbold ind som samarbejdspartnere for både at understøtte byens sociale bredde- og elitefodbold. 

Fodboldaktivist og stifter af Girl Power Organisation, Khalida Popal, og daværende Cheftræner i AGF, Katrine Pedersen deltog begge på dagen som oplægsholdere. Khalida Popal oplyste os om Girl Powers arbejde med at bruge fodbold og uddannelse som redskab til at styrke kvinder med flugterfaring. Katrine Pedersen fortalte blandt andet om, hvordan dual career-hverdagen som elitefodboldspiller i AGF typisk ser ud. Vi fik alle under Global Goals World Cup Denmark et indblik i nogle af fodboldens mange aspekter. 

Princip 11: Brug kanter og værdsæt marginalen (Kanteffekten)

De mest interessante begivenheder finder sted, hvor to kanter mødes. I disse overlap skabes der ofte de mest værdifulde og produktive elementer og den mest kreative, nytænkende viden i systemet. 

Vi gør en dyd ud af at undersøge, hvordan vi kan istandsætte kulturmøder, hvor alle parter lærer af – og med hinanden. Vi vidensdeler og oplever, hvordan kulturmødet skaber forhold, hvor nytænkning opstår.  

Et konkret eksempel

Permasport er et godt eksempel for Permasport er en hybridorganisation. Med det mener vi, at foreningen hverken er en traditionel sportsforening, ej er vi aktivister i klassisk forstand. Vi tror på, at der skal et helt nyt fokus på bæredygtighed i sport, og vi tror på at vi kan lære enormt meget, når vi møder hinanden – sportsfolk, aktivister og aktivistiske sportsfolk.

Lad os spille sammen.  

Kærligt, Permasport